حفریات بلخ - تیم سال ٢٠٠٤


 roland-1    
 رولاند بزانوال
رئیس، باستانشناس
   
     
philippe-1 Paul-Bernard-1 thomas-creissen-1
  فیلیپ مارکوز
باستانشناس
 پال برنارد 
باستانشناس 
توماس کریسن
باستانشناس
     
Zaker nabizadeh Anne Chaillou
میر عبدالذاکر
باستانشناس 
 اسداله نبی زاده 
باستانشناس  
  ان شیئو
مهندس - نقشه بردار

                                             

برگشت به صفحه قبلی