حفریات بلخ - تیم سال ٢٠٠٦
roland-1
رولاند بزنوال
رئیس، باستانشناس
philippe-1                      Sharif Ghaznawi                       Pascal Mongne                     Nicolas Engel
فیلیپ مارکوز                                              محمد شریف غزنوی                                      پاسکل موین                                              نیکولاس انجل
باستانشناس                                                 باستانشناس                                                  باستانشناس                                               باستانشناس
 


Shamsia Sadozai                        Faridudine                     Vanina                      camille
شمسیه سدوزی                                               فریدالدین حیدری                                         ونینا هولیت                                               کحمیل امروز
شاگرد دوره دوکتورا                                       باستانشناس                                                شاگرد دوره دوکتورا                                     ترمیم کار
Ahmad Ali 
احمد علی
معاون نقشه بردار، دافابرگشت به صفحه قبلی