حفریات بلخ - تیم سال ٢٠٠٨
roland-1      
رولاند بزنوال
باستانشناس، رئیس دافا
     
       
philippe-1 farad Pascal Mongne Nicolas Engel
فیلیپ مارکوز
باستانشناس، معاون  دافا 
فرهاد احمدی
باستانشناس 
پاسکل موین
باستانشناس 
نیکولاس انجل
باستانشناس 
       
Anne-Laure Guillon Yves Ubelmann Julien-Cuny  
ان لاوغ گوغان
ترمیم کار
 ایف اوبلمن
مهندس 
 ژولین کونی
 باستانشناس 
 

 

 

برگشت به صفحه قبلی